Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / PAUL HINDEMITH

Sözleşmenin Türkçesi (Nisan 1938)DEVLET TİYATRO OKULLARI
(OPERA VE DRAM Okulları)

 1. GENEL HÜKÜMLER.
  1. Tiyatro okulları (Opera ve Dram okulları) tek elden koordine edilen ve otonom bir bütündür. Yapılandırma ve genişletme çalışmaları boyunca Kültür Bakanlığı tarafından Türk ulusal tiyatrolarının kurulması için görevlendirilen uzman Profesör Ebert’in yönetimindedirler.
  2. Her iki tiyatro okulunun yöneticisinin görevi, Ankara’da devlet tiyatro okullarının kurulması ve yönetilmesi için Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ilkelere göre ders planlarının düzenlenmesidir.
  3. Ders planlarının tam olarak takip edilmesi idari bakımdan Müdür RAUF Bey’in ve sanatsal bakımdan Prof. EBERT’in sorumluluğundadır.
 2. Opera Okulu.
  1. Opera öğrencilerinin bütün müzik eğitimi, bu bakımdan tiyatro okullarının yönetimiyle anlaşma halinde olan konservatuar yönetiminin elindedir.
  2. Oyunculuk ve sahne tekniği eğitimiyle ilgili bütün diğer soru ve ders konularında, Kültür Bakanlığı tarafından tiyatro sorunları için görevlendirilen uzman Prof. Ebert tamamen bağımsız olarak karar verir.

  Nazari Fonetik        )
  Türkçe Fonetik       )                   Ses teorisi ve konuşma tekniği
  Diksiyon                )                            eğitimi

  Mimik                   )
  Sahne talimleri      )           uygulamalı sahne eğitimi

  Opera alıştırmaları )
  Reji                      )    teorik             “            “
  Grundrisszeichnen )

  Ritmik jimnastik     )
  Akrobatik              )
  Spor: Eskrim,        )    beden eğitimi
  yüzme vb. )

  İtalyanca               )
  Tiyatro Tarihi        )
  Müzik Tarihi          )     bilimsel eğitim
  Edebiyat               )

  Adabi Muaşeret
  Öğrenci temsilleri
  --------------------------

 3. Prof. Ebert’in yokluğunda vekili Bay Alfred Braun, yöneticinin bütün hak ve yetkilerine sahiptir.

C. Dursunoğlu                                                     Carl Ebert
                                    Paul Hindemith