Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / PAUL HINDEMITH

Mektubun Türkçesi (21.9.1936)                                                      21.9.1936 tarihli yazının transkripsiyonu

                                                                                                                                           Prof. Hindemith’e;
                                                                                                                         M.Ö.O [Müzik Öğretmen Okulu]nda
                                                                                                                            yapılan işlerle, yeni açılacak
                                                                                                                            konservatuar ve yabancıların
                                                                                                                              angajmanları hakkında.

                                                                                                                              9136
                                                                                                                              21.9.1936

                      Sayın Bay Profesör,
29 Haziran ve 10 Ağustos 1936 tarihli her iki mektubunuzu da çoktan aldım. Fakat işlerimizin çokluğu mektuplarınıza derhal cevap vermemize mani oldu.
                      Size bugün memnuniyetle bildirebilirim ki, verimli çalışmalarınız başarıyla gelişmektedir. Bu durumda konservatuarı tereddüt etmeden açabiliriz. Dolayısıyla bu organizasyonun bilhassa başlangıcında Ankara’da bulunmanızı çok isterdik. Fakat ilkbaharda burada olacağınıza eminiz.
                      Yeni inşaat ile ilave inşaat işleri yolunda gitmektedir. İnşaata yakında başlanacaktır.
                      Piyanolar ısmarlandı. Bir jimnastik öğretmeni (Bayan Adler) ile bir de piyano ve korrepetisyon öğretmeninin angaje edilmesi hususunda gereken emir telefonla Berlin’deki müfettişliğimize verilmiştir. Yani okulun (konservatuarın) kurulması ve eski okulun (M.Ö.O.) bazı hususlarda tadili yolundaki bütün organizasyon hazırlıkları kısmen bitmiştir. Aynı zamanda bütün bu işleri tamamen halletmek için mümkün olan her şeyi yapmaktayız. Görüyorsunuz ki, planlarınız hiçbir kesintiye uğramadan ve maniyle karşılaşmadan başarıyla uygulanmaktadır. İlkbaharda bu işlerin kontrolunu üstünüze alırken, o âna kadar elde edilen neticeden çok memnun olacağınıza eminim. Her halde ilkbahara kadar teklif ve planınızın tamamen uygulanabilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız.
                      Prof. Lohmann ile altı hafta için bir mukavele imzaladık. Kendisi 20 Eylülden itibaren Ankara’da görevi başında olacaktır. Prof. Carl Ebert ile yazışma halindeyiz. Ümit ederim ki, kontrat bakımından gereken formaliteleri o zamana kadar bitiririz de o da Eylül sonunda Ankara’da olur.
                      Bakanlığa geçen sene ve bu sene verdiğiniz rapor ve yazıları içeren mavi kitabı şükranla aldım. Ayrıca broşür halinde gönderilen (14. Bahis) defteri de Bay Nafi’a verdim. Çok memnun oldu ve ayrıca teşekkür ediyor. Sarı kitaplar da elimizdedir. Fakat mavi kitap ile sarı kitaptan bir nüsha daha göndermenizi rica ederim. Küçük Cevat için.
                      İtalya’da ne kadar kalacaksınız? Size çok şans temenni ederim.
                      İlkbaharda, sayın Bay Profesör, sizi Ankara’da organizasyon işlerimizin başında görmemiz ümidiyle ve sayın eşinizle birlikte hürmetle selamlarım.
                                                                                                                              (Cevat Dursunoğlu)

                      P.S.
                      Şimdi Prof. Carl Ebert’in eşinden bir mektup adım. Bayan Ebert, Prof. Carl Ebert’in Eylül sonunda Ankara’da olamayacağını yazıyor, çünkü angajmanı dolayısıyla Eylül sonuna kadar Buenos Aires’de kalmaya mecburmuş. Yani Prof. Ebert ancak Ekim sonunda Ankara’da olacaktır. Prof. Ebert size bu hususta yazacaktır.
                      Bu mektubu Cevat yazdı. Maalesef fakülteler yüzünden inşaata henüz başlanmadı. İnşaat işi Devlet inşaat bürosu tarafından ilen edilmiş olup gene aynı büro tarafından 25 Eylülde ihale edilecektir. Bu işte maalesef talihsizlikle karşılaştık.