Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / PAUL HINDEMITH

Mektubun Türkçesi (23.9.1936)                                                                                                                                               Corinta, 23.IX.36.
Sevgili Cevat Bey, küçük adaşınızın bana en azından ayda bir kere oradaki müzikal girişimlerle ilgili kısa bir rapor göndermesini sağlayamaz mısınız? Hiçbir şey bilmezsem ve böylece hiçbir şeyi düzenleyemezsem ve daha sonra oradaki vaktimin çoğunu yararlı çalışma yerine ben yokken oluşmuş karışıklıkları düzeltmekle uğraşarak geçirmek zorunda kalırsam müzik organizasyonu amacına yeterince ulaşmaz. Konservatuarda ne oluyor? Şimdi açılması suya yazı yazmak olabilir ve enstitünün direnci daha başlangıçta kırılabilir. Eğer ilkbaharda açılacaksa Bay Ebert’i şimdiden getirmenin anlamı olmaz. Zavallı tiyatro öğrencileri nerede eğitim görecekler? Konservatuar- , tiyatro ve orkestra eğitimi, benim detaylı olarak oluşturduğum gibi bir araya getirilmeli. Teker teker yapılırsa zarar görür  ve yarım yıl sonra yeniden yapılandırmak gerekir. Mümkünse konservatuarın ilkbaharda açılmasını sağlayın ve Bay Ebert’i benim de Ankara’da olduğum bir zaman getirin. Bu şekilde, her iki tarafın birbirine zıt ya da çelişen düzenlemeler yapmasını engellemek gibi bir avantajımız olur. Örneğin Bay Ebert bana, bir fonetik öğretmeni aradığını ve bu öğretmenin kontrol edilmesi için de bir başka otoritenin Ankara’ya gelmesi gerektiğini yazdı. Bu tamamen çöpe atılacak  bir paradır, Ebert’in kendisi zaten kontrolü yapabilecek bir otoritedir, ayrıca bir fonetik öğretmeni en fazla 20 öğrenci ile ne yapması gerektiğini bilmelidir. Prof. Lohmann’da ise başka bir durum var: şan dersi bütün müzik öğrencilerini ilgilendiriyor ve bütün halkın müzik eğitimi için büyük önemi olan bir temel. Bunun için önce bir uzmanın gitmesi ve orada ne yapılabileceğini görmesi lazım. Bu şekilde önümüzdeki yıl onsuz da götürebileceğimizi umuyorum. Okulun yapılandırılmasında ana ilke, tiyatro dersinde önce müzik dersinin oturtulması olarak kalmalı. Okul, tarafımdan yapılan önerilere göre düzenlenmediği sürece tiyatro okulu havada kalır. Gelecekte hiçbir şekilde, asıl aciliyet gösteren konularda az ya da çok kolayınıza giden bu kötü çalışma yöntemlerinin kullanılmasına izin vermemelisiniz. Size üzerinde çok çalışılmış önerileri sundum ve şu anda okulda, bakanlıktan buna dair kesin bir emir aldığınızda bunları gerçekleştirebilecek insanlar var. Yani acil olarak şunları tavsiye  ediyorum:

  1. Rauf Bey’e okulun, tarafımdan oluşturulan şekilde  ilkbahara dek dönüştürülmesi gerektiğinin söylenmesi.
  2. Konservatuarın açılışını ilkbahara ertelemek.
  3. Aynı şekilde Bay Ebert’in o dönemde getirilmesi.
  4. Okulun açılmasına olanak vermeyen binaların hemen yapılmasını sağlamak.
  5. Çalışmayı Berlin’den denetleyebilmem için olanlardan haberdar edilmem.

Sizden yakın zamanda bir haber duyarsam sevineceğim.
                                                           Sevgiler
                                                          Paul Hindemith
Ekim ayının sonunda dek: Klais bei Mittenwalt (Oberbayern)

                                       Haus Ohms
Piyano öğretmeni Bay Markowitz bu sırada ulaştı ve muhtemelen jimnastik öğretmeni Bayan Adler de yakında ulaşacak.