Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

MÜZİK RAPORLARI

Türkiye Cumhuriyeti
Maarif Vekâleti
Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü

26/II/1934 Pazartesi günü saat 15’te toplanacak olan
Komisyonda görüşülecek işler