Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİMAKALELER

Bu belgeyi Word Dökümanı Olarak İndirebilirsiniz!

“Ulusun Sesi” – Mardin, 24-25 Mart 1964
“Halk Postası” – Malatya, 26 Mart 1964
“Şark Ekspres” – Ağrı, 26 Mart 1964
“Yeni Ekspres” gazetesi, 26 Mart 1964
“Yeni İstanbul” gazetesi, 26 Mart 1964
“Ankara Telgraf” gazetesi, 27 Mart 1964
“Son Haber” gazetesi, 31 Mart 1964
“Turan” – Elazığ, 10 Nisan 1964

Sanat olayları:

MİLLETLERARASI VENEDİK RESİM SERGİSİ

Cevad Memduh Altar

            Sanat dünyasının en başta gelen resim sergilerinden biri de Venedik Bienali’dir. Bu sergi iki yılda bir açılır. 4 ay sürer. Yerli ve yabancı sanatçıların gönderdiği resimler, burada sergilenir. Bienal jürisine eser beğendirmek çetin bir iştir. Kazanan ressamlara .çeşitli kurumların verdiği büyük çapta ödüller dağıtılır. Bu sergi, 1895 yılından beri Venedik’e dünyanın sanat meraklılarını çekip götürür. Şehir 4 ay bir panayır gürültüsü içinde dolup boşalır.

            Bu yıl da 20 Hazirandan 18 Ekime kadar sürecek olan Milletlerarası XXXII. Venedik Bienali ile ilgili ilan ve yazılar her yerde görülmeye başladı. Son aylarda Bienal’in prospektüsleri ile enformasyon notlarını dağıtan yüz binlerce zarf, posta idarelerinin işini birkaç misli arttırıverdi. Tek yapraklı haber ilanlarını dolduran kısa bilgiler bile, insanı şaşırtacak kadar azametli rakamlar veriyor.

            Bienal jürisi, bu yıl her yılın aksine olarak daha az üyeden kurulmuştur. Dünyaca tanınmış 7 sanat otoritesi bu yılın jürisini meydana getirmektedir. Bunlardan 2’si İtalyan, 5’i de başka milletlerdendir. Sergiye katılacak her memleket üç üye adayı gösterir. Bienal Başkanlığı da bunlardan yalnız 3 otorite seçer.

            Milletlerarası Bienal Jürisi, geçmişte olduğu gibi bu yıl da 6 ödül dağıtacaktır. Bunlardan 2’si İtalyan Başkanlığınca verilen 2’şer milyon liretlik (28.800 Türk Lirası) iki ödüldür ve yalnız iki yabancı ressama verilir. Ayrıca 2’şer milyon liretlik iki ödül daha vardır ki, bunlardan biri, Venedik Şehri Belediyesi, öteki de Venedik Valiliği bütçesinden karşılanır ve yalnız 2 İtalyan ressamına verilir. Bunlardan başka İtalyan Millî Eğitim Bakanlığınca 5’er yüz bin liretlik (7.200 Türk Lirası) iki ödül daha tahsis edilmiştir k, bunlardan biri, yabancı bir gravör veya desinatöre, öteki de İtalyan bir gravör veya desinatöre verilmektedir. Bienalde dağıtılacak ödüller yalnız bunlar değildir. Yerli ve yabancı daha birçok kültür ve sanat kurumu da bu işe keselerini açmışlardır. Bu özel ödülleri de gene aynı jüri dağıtmaktadır. Bienale ödül veren Özel Kurumlar arasında Los Angeles’deki meşhur David E. Bright Vakfı da vardır. Bu Vakıf, Venedik Bienali’ne bu yıl 4 ödül ayırmıştır. Diğer ödüller için ilgili kurumlarla yapılan konuşmalar henüz devam etmektedir.

            Bu yıl Milletlerarası Venedik Bienali’ne İtalya ile birlikte en az 32 milletin katılacağı anlaşılmıştır. Müracaatlar bitmediğinden bu miktarın daha da artacağı sanılmaktadır. 32 memleketten 26’sı, Bienal sarayının bahçelerinde, kendileri için yaptırdıkları özel pavyonlara sahiptirler. Bu memleketler şunlardır: Birleşik Amerika, Fransa, İngiltere, Batı Almanya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Yunanistan, İsrail, Yugoslavya, Norveç, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, İsviçre, Macaristan, Sovyet Rusya, Uruguay, Venezüella, Doğu Almanya.

            Venedik Bienali’nde pavyonu olmayan milletlere, misafir olarak merkez pavyonunda sergileme imkânı sağlanmaktadır. Bugüne kadar belli olan misafir sergiciler şunlardır: Arjantin, Brezilya, Filipinler, Peru, Güney Afrika.

            Görülüyor ki dünyanın bu karmakarışık zamanında bile, sanat dünyasının Bienal geleneği tereddütsüz devam ediyor. Bu medeni hizmet ve sorumluluğun aksamadan yürütülmesini sağlama işbirliğine katılan milletlerin adedi gittikçe artıyor. Evvelce Türk sanatçısının da şerefle katılmış olduğu “Venedik Bienali”ne ümit ederiz ki güzel sanatlar mercilerimiz bu yıl bizim de katılmamız için gereken tedbirlere başvurmuştur.