Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİELEŞTİRİ

Bu belgeyi Word Dökümanı Olarak İndirebilirsiniz!

Sebat – Malatya, 4 Nisan 1964
Ziya Gökalp – Diyarbakır, 7 Nisan 1964
Azim – İzmit, 7 Nisan 1964
Ayyıldız – İskenderun, 8 Nisan 1964
Beydağı – Malatya, 9 Nisan 1964
Işık – Manisa, 11 Nisan 1964
Devrim – Muğla, 16 Nisan 1964
Yeni Ekspres Gazetesi, 19 Nisan 1964
İstiklal – İzmit, 27 Nisan 1964
Ulus, 29 Nisan 1964

Sanat olayları:

SANAT TENKİTÇİLERİ CEMİYETİ TOPLANIYOR

Cevat Memduh Altar

            Merkezi Paris’te bulunan bir Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Cemiyeti vardır. Kısaltılmış adı AICA’dır. Bu cemiyetin ayrıca millî seksiyonları bulunur ki bu kollar da Merkez üyeliklerine seçilmiş societaire’ler ile yalnız millî seksiyonlara mensup adherant üyelerden meydana gelir. Milletlerarası kurum ve millî seksiyonların bütün üyeleri, her iki kol tarafından da şahıs olarak tanınıp sayılmaktadır. Onun içindir ki, millî seksiyonların merkeze ödenen yıllık katılma payları, yalnız societaire’lerin her yıl merkeze şahsen ödemekle yükümlü oldukları aidatın tümünden başka bir şey değildir. Bizim Türkiye Sanat Tenkitçileri Cemiyeti’nin Bakanlar Kurulunca kabul edilen Ana Nizamnamesinin 1. Maddesinde, AICA ile işbirliği yapacağı açıkça geçmektedir.

            AICA’nın Millî Seksiyonları ile hiçbir memlekete bağlı olmayan serbest seksiyonlarının sayısı 66’yı bulmaktadır. Kurum, Ana Tüzüğü gereğince bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, bir Büro ve bir İdare Komitesi tarafından yönetilir. Başkan ve Başkan Vekilleri, Nizamnameye göre belirli süreler sonunda yenilenirler. Millî ve serbest seksiyonlar da hemen hemen aynı kuruluşa sahiptirler. AICA’nın Genel Başkanlığına geçen Temmuz ayındaki 15. İsrail Asamblesinde, Roma Üniversitesi Sanat Tarihi Kürsü Profesörü ünlü bilgin Giulio Carlo Argen seçilmiştir.

            Türkiye Sanat Tenkitçileri Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı, tanınmış sanat yazarımız Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’dir.

            AICA her yıl dünyanın belli başlı sanat memleketlerinden birinden idari mahiyette bir asamble, iki yılda bir de hem asamble, hem de bilimsel anlamda bir kongre yapmaktadır. AICA’nın 8. Kongresi de geçen Temmuzdaki 15. İsrail Asamblesi ile birlikte yapılmıştır. Bu kongreye Adnan Turani ile Cevad Memduh Altar Türkiye kolu üyeleri olarak birer tebliğ sunmuşlardır.

            Şimdi de AICA, gelecek Temmuz ayında Venedik’te yapacağı 16. Asambleye hazırlanırken, bu kurum ile işbirliği yapacak olan Türkiye Sanat Tenkitçileri Cemiyeti, bu ayın 24’ünde Ankara’da Millî Kütüphane müzik salonunda yıllık Genel Kurul toplantısını yapacaktır.

            Türkiye Sanat Tenkitçileri Cemiyeti’nin bu yıl başardığı önemli işler arasında, üyelerinden İhsan Cemal Karaburçak’ın Roma ve Bern, Adnan Turani’nin de Tel Aviv resim sergileri vardır. Cemiyetin 1964-1965 programı Genel Kurul toplantısında kesinleştikten sonra hemen uygulanmaya başlanacaktır.

            Türkiye Sanat Tenkitçileri Cemiyeti’nin societaire ve adherant üyeleri arasında şu sanatçı ve sanat yazarlarımız vardır: Malik Aksel, Cevad Memduh Altar, Hüsamettin Bozok, Bülent Ecevit, Refik Epikman, İhsan Cemal Karaburçak, Yaşar Nabi Nayır, Adnan Turani, Munis Ozansoy, Prof. Melahat Özgü, Cemal Tollu, Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, Turgut Zaim.