Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

DOSYALAR / CARL EBERT

Mektubun Türkçesi (19.10.1936)Prof. Carl Ebert’in 19 Ekim 1936 tarihli mektubunun özeti:

 1. Konservatuvar tiyatro bölümüne sınavla seçilen öğrencilerin son yoklamalarının, mümkünse Ankara’ya gelmesine kadar ertelenmesi.
 2.  

 3. Opera kısmı için derhal temini gereken en gerekli konular:
 4.  

  • 2-3 adet sağlık ve akustik bakımından derse elverişli sınıf,
  • 1 adet prova sahnesi (belirli bir süre için Halkevi sahnesi de olabilir),
  • Öğrenciye spor ve jimnastik yapma imkânlarının verilmesi,
  • Lüzumu kadar öğretmen.

   

 5. Daha önce tavsiye ettiği Fonetik hocası gelemeyecek. Bu hocanın yerine uygun bir öğretmen seçilmesi konusunda Bakanlıkça kendisine yetki verildiği takdirde, bu iş için iyi bir uzman buluncaya kadar, yani 1 Ekim 1936 tarihine kadar öğretime başlanmasını istiyor.
 6.  

 7. Bütün bu işlerin düzenlenmesinde 1 Ekim 1936 tarihine kadar sırf kendi sorumluluğu altında kendisinin üstlenmeyi ve düzenlemeyi istediği konular:
 8.  

  • Öğretim kadrosunun saptanması,
  • Yetki derecelerinin tam olarak belirlenmesi,
  • Ana hatların saptanması,
  • Öğretmenlerin dersler hakkında hazırlanması ve aydınlatılması (öğretmen sayısı hakkında raporun 9-10’uncu sayfalarına bakılması).

   

 9. Tiyatro bölümünün ilk ders yılı için Avrupa’dan angaje edilmelerini istediği uzmanlar:
 10.  

  • Fonetik uzmanı,
  • Vücut artistiği uzmanı (Bu iş için yalnız 3-4 ay süreyle ayda en az 275 TL ücretle Herbert Leappché adında bir uzman tavsiye ediyor. Bu uzman 4 ay içinde bu iş için ayrıca bir Türk öğretmeni de yetiştirecektir. Rapor Sayfa: 9-19).

   

 11. Raporun 9-10’uncu sayfalarında belirtilen Türk öğretmenlerin tayin edilip edilmediklerinin kendisine bildirilmesini istiyor.
 12.  

 13. İsviçre’de ikamet ettiği için, para kurundan kayba uğramaması için, her ay aylığından 500 liralık İsviçre frankının İsviçre Bankasına yatırılacağının ve her ay 1000 liralık ücretinin tahakkukunda bugünkü dolar kurunun esas alınacağının sözleşmeye konmasını istiyor.
 14.  

 15. 3 aylık angajmanının yarısını şimdi, yarısını da Şubat ve Mart aylarında Prof. Hindemith Ankara’dayken kullanmak istiyor (harcırah ?). Çünkü arada Viyana Operasının bir angajmanını kabul etmek niyetinde.
 16. Yukarıda belirtilen maddelerin en önemli ve acil olanlarının cevabını bekliyor.