Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ALTAR HAKKINDARadyo Dergisi
Haziran 1949
Sayı: 90

TÜRKİYE’DE CHOPİN

            Chopin’in ölümünün yüzüncü yıldönümü münasebetiyle, Varşova’da yapılan IV. Milletlerarası Piyano Konkuru ve Müzikoloji Kongresi’ne memleketimizden müşahit [gözlemci] ve konferansçı olarak katılan Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürü Cevad Memduh Altar, kongrede “Türkiye’de Chopin” konusunda bir tebliğde bulunmuştu. Cevad Memduh Altar’la Ankara Radyosunda bu konu üzerinde bir röportaj yapılmıştır. Aşağıda bu röportajı okuyacaksınız: